Til hovedinnhold

Pseudorabies (Aujeszky’s disease/AD)

Pseudorabies er en sykdom som hovedsakelig rammer svin. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

AD har aldri blitt påvist i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Pseudorabies

Pseudorabies, også kalt Aujeszky’s disease (AD), er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Sykdommen angriper sentralnervesystemet, og det finnes ingen behandling.

Hvordan smitter sykdommen?

Pseudorabies er forårsaket av et herpesvirus som hovedsakelig angriper svin. Enkelte griser kan være latente smittebærere og fungerer som smittereservoir.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.