Til hovedinnhold

Smittsom gastroenteritt (TGE)

Smittsom gastroenteritt er en sykdom som rammer griser. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

TGE-virus finnes i de fleste svineproduserende land, men det har aldri vært påvist i Norge, Sverige eller Danmark.

I Norge inngår testing for antistoffer mot TGE-virus i det norske overvåkingsprogrammet for virusinfeksjoner hos svin.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Smittsom gastroenteritt (TGE)

Smittsom gastroenteritt (TGE) er en svært smittsom tarm-virusinfeksjon som rammer griser. Den medfører diaré og oppkast, spesielt hos spedgriser, og dødeligheten kan være svært høy.

Smittsom gastroenteritt (TGE) er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Les mer om sykdommen hos Veterinærinstituttet: Smittsom gastroenteritt (TGE) (vetinst.no)

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset kan spres passivt med utstyr, klær, sko eller personer som har vært i kontakt med avføring fra infiserte griser. 

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.

Bekjempe sykdommen