Til hovedinnhold

Tuberkulose

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Tuberkulose

Tuberkulose er en infeksjon som forårsakes av mykobakterier. Tuberkulosebakterier kan smitte til de fleste dyrearter. Tuberkulose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Norge har internasjonal fristatus for tuberkulose. Funn av smitte i et anlegg med storfe medfører at anlegget mister sin fristatus, men det vil ikke føre til at Norge mister sin internasjonale fristatus for denne sykdommen.

Symptomer

Tuberkulose utvikler seg over tid, men sykdomsutviklingen kan variere fra dyr til dyr. Fra dyret er smittet kan det gå fra noen uker til flere år før dyret viser symptomer på sykdom. Symptomene henger sammen med hvilket organ som er involvert og hvor alvorlig infeksjonen er. Spesielt immunsvekkede dyr kan ha et raskt forløp.

  • Dråpesmitte som pustes inn vil gi symptomer på luftveisinfeksjon, mens smitte som kommer inn via munnen kan gi forstoppelse og diare. Hvis svelget er rammet, kan det ses sikling og pusteproblemer.
  • Smitte i fosterlivet eller andre smitteveier kan også forekomme, det kan gi mer diffuse symptomer.
  • Ved langt framskreden sykdom kan dyret avmagres, og forandringer ses i mange organer uavhengig av smittevei. 
  • Ikke alle dyr vil vise symptomer, og enkelte viser ikke andre symptomer enn nedsatt allmenntilstand, avmagring, redusert melkeproduksjon osv.

Tuberkulose hos ulike dyrearter:

  • Storfe: oftest luftveissmitte og størst forandringer i lungene og luftveissymptomer. Kalver kan vise andre symptomer avhengig av hvordan de har blitt smittet.
  • Gris: oftest symptomer fra fordøyelseskanalen.
  • Småfe: oftest symptomer fra lungene

Hvordan smitter sykdommen?

Smittekilden for dyr kan være direkte kontakt med smittede mennesker eller dyr, eller indirekte via melk fra smittede dyr, avføring fra smittede dyr og forurenset fôr eller drikkevann. Tuberkulose kan smitte via dråpesmitte, men dette krever som regel tett kontakt over tid.

Kalver av kyr som er smittet kan bli født med tuberkulose, eller bli smittet gjennom å drikke infisert melk av moren sin.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Ja, mykobakterier kan smitte fra dyr til mennesker, men tuberkulose er lite smittsomt sammenlignet med mange andre sykdommer. Smitte fra levende dyr til mennesker krever som regel nær kontakt over tid. Mennesker som blir smittet av dyr, blir primært smittet ved inntak av upasteurisert melk og upasteuriserte melkeprodukter.

Det er bare dyr som har utviklet symptomer på sykdom som kan smitte videre.