Tuberkulose

Tuberkulose kan ramme de fleste dyrearter. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Tuberkulose

Tuberkulose er en infeksjon som forårsakes av mykobakterier. Tuberkulosebakterier kan smitte til de fleste dyrearter. Tuberkulose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Norge har internasjonal fristatus for tuberkulose. Funn av smitte i et anlegg med storfe medfører at anlegget mister sin fristatus, men det vil ikke føre til at Norge mister sin internasjonale fristatus for denne sykdommen.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?