Koronavirus hos svin (PRCV)

PRCV angriper i hovedsak luftveiene hos gris. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Status

Sykdommen er utbredt i deler av svinepopulasjonen i Norge og i resten av Europa.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Porcint respiratorisk koronavirus (PRCV) er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris. 

PRCV er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?