Til hovudinnhald
Søk

Karenstid ved flytting av storfe, svin, lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

For å forebygge spredning av sykdom hos dyr er det innført karenstid/ventetid ved flytting mellom anlegg for følgende arter: storfe, svin, lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Faglig oppdatert

Krav til egenerklæring

Hvis du skal selge eller av andre grunner flytte storfe, svin eller kameldyr fra ditt anlegg til et annet anlegg med dyr, må du fylle ut en egenerklæring før du kan flytte dyret/dyrene. Egenerklæringen skal bekrefte at

 1. dyrene i anlegget ditt ikke har vist tegn på smittsom sykdom de siste 14 dagene.
 2. dyrene som skal flyttes har oppholdt seg i anlegget ditt i mer enn 30 dager. Det er unntak fra dette kravet for dyr som er født i anlegget ditt, og har oppholdt seg der siden fødsel.
 3. du i løpet av de siste 14 dagene ikke har mottatt storfe, svin og dyr fra kamelfamilien
  • fra andre anlegg
  • fra fellesbeiter 
  • som har deltatt på dyreansamlinger (for eksempel dyrskue)

Egenerklæringen som bekrefter dette, skal følge dyrene du selger/flytter til nytt anlegg. Egenerklæringen må være maksimalt syv dager gammel når du flytter dyrene.

Dyreholdet som mottar dyrene, skal oppbevare egenerklæringen så lenge som du må oppbevare dyreholdjournalen:

 • For storfe, småfe, lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien skal journalen oppbevares i 10 år
 • For svin skal journalen oppbevares i 5 år.

Unntak for dyr som skal til og fra beite

Mange har behov for å sende dyrene sine på beite. Dersom du skal sende dyrene dine på beite, til fellesseter, til slakt eller til en dyreansamling, trenger du ikke oppfylle kravene listet opp ovenfor.

Unntak for lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien til bedekking

Hvis du skal bedekke lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien, trenger du ikke oppfylle punkt 2 og 3 i lista ovenfor.

Forutsetningen er at selve bedekkingen ikke foregår i anlegget ditt. Parringen må da foregå på et sted som er smittemessig adskilt fra dyr i anlegget ditt. I tillegg må dyrene som flyttes for bedekking ha en veterinærattest. Veterinærattesten skal bekrefte at dyrene som skal flyttes ikke viser tegn på smittsom sykdom. Den må være maksimalt syv dager gammel, og du må oppbevare den i 5 år.

Unntak for flytting av svin

Punkt 3 ovenfor trenger ikke være oppfylt dersom du skal

 • flytte purker innenfor en purkering
 • flytte svin fra anlegg som de siste 6 månedene kun har mottatt dyr fra ett annet anlegg. Forutsetningen er at dyrene må transporteres direkte fra avsender til mottaker uten å komme i kontakt med dyr fra andre anlegg.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften § 16

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrforflytningsforskriften § 12

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) (FOR-2022-04-07-636)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no