Svineinfluensa

Svineinfluensa er en sykdom som rammer gris. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 2009.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Svineinfluensa

Svineinfluensa er en luftveissykdom hos gris, forårsaket av infeksjon med spesielle varianter av influensa A-virus.

Svineinfluensa er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Bekjempe sykdommen