Tilsynsrapport

Mattilsynets tilsynsprosjekt på slaktegris i Rogaland 2017 - 2018

Mattilsynet gjennomførte et eget tilsynsprosjekt med slaktegris etter å ha gjort nedslående funn på uanmeldte tilsyn i slaktegrisbesetninger i Rogaland. Hovedkonklusjonen er at slaktegrisen i Rogaland ikke har god nok dyrevelferd.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Vi undersøkte om velferden for slaktegrisen i Rogaland er god nok. Vi førte tilsyn med 228 av totalt 581 besetninger med slaktegris.

Tidsrom
Mai 2017–april 2018
Hva lette vi etter?

Vi førte tilsyn med kravene i regelverket som har størst betydning for slaktegrisens velferd.

Sentrale kontrollpunkt var viktige forebyggende tiltak som

  • tilstrekkelig og egnet rotemateriale
  • god oppfølging av syke og skadde dyr.

Hva fant vi?

Slaktegrisen i Rogaland har ikke god nok dyrevelferd.

  • Vi fant ett eller flere avvik i 166 av 228 besetninger.
  • De fleste avvikene gjaldt syke og skadde dyr eller mangel på rotemateriale:
    • 97 besetninger fikk hastevedtak for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr
    • I 72 besetninger ga vi enten varsel om vedtak eller gjorde endelige vedtak om manglende rotemateriale.
    • Antall besetninger uten avvik var 53.

Sammenligner vi resultatene for 2018 med 2017, ser vi en positiv utvikling når det gjelder å ivareta syke og skadde dyr. Antall besetninger som får hastevedtak for håndtering av syke og skadde dyr har sunket fra 50 % til 29 %. Fremdeles er det for mange avvik.

Fil
Sluttrapport_ Mattilsynets tilsynsprosjekt på slaktegris i Rogaland 2017-18 (PDF)