Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en sykdom som rammer svin. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Afrikansk svinepest i Sverige

Den alvorlige virussykdommen ble høsten 2023 påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. De fleste restriksjoner i sonen er opphevet, men både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger fortsatt situasjonen nøye.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Afrikansk svinepest er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mer informasjon

Nyheter

Aktuelt regelverk

Informasjon hos andre etater

Plakater til nedlasting