Til hovedinnhold

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en sykdom som rammer svin. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Den alvorlige virussykdommen er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye.

Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Afrikansk svinepest er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, opphørt matlyst, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Aborter er også vanlig. Griser kan dø raskt uten at en har observert særlige symptomer på forhånd, men de fleste dør etter 2-10 dager.

Følgende symptomer skal gi mistanke om afrikansk svinepest:

  • Feber med sykdom og død hos flere griser i alle aldre uten annen klar årsak.
  • Feber med misfarging og blødninger i huden, blødninger i lymfeknuter, nyrer, milt (som er forstørret og mørk, særlig ved akutt form) eller urinblære eller sårdannelser i galleblæra.
  • Aborter

Ved funn av syke eller selvdøde villsvin (også dyr som er drept eller skadet i trafikken) skal dette alltid gi mistanke om afrikansk svinepest og Mattilsynet skal alltid varsles. 

Hvordan smitter sykdommen?

Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt. Smitte kan også spres med klær, fottøy og gjenstander, f.eks. jaktutstyr.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Viruset smitter ikke til mennesker.