Råd til deg som skal jakte i utlandet

Skal du på en jakttur til utlandet, anbefaler vi noen forholdsregler for å unngå smitte til Norge med afrikansk svinepest. Du som jakter villsvin, må være ekstra påpasselig med å ikke dra smitte til Norge. Det enkleste er å jakte utenfor de restriksjonsbelagte sonene.

Publisert

Kart over områder du bør være påpasselig

Mattilsynet anbefaler at det ikke jaktes i områder hvor det er restriksjoner på grunn av afrikansk svinepest.

Områder med restriksjoner grunnet utbrudd med afrikansk svinepest:

Mange smittebegrensningstiltak

For å unngå smitte til Norge er det svært viktig å vaske og desinfisere alt utstyr og klær brukt på jakt (se rådene under). Støvler brukt i områder hvor villsvin ferdes kan for eksempel bære med seg smitte, selv om man ikke har vært i nærheten av selve villsvinet. Restriksjoner på hvordan kjøtt og biprodukter skal håndteres, er strenge.

  • Kjøtt fra villsvin skal aldri komme i nærheten av norske griser.
  • Det er forbudt å fôre griser med matrester for å unngå smitte til grisene.
  • Ferdig preparerte jakttrofeer antas å ikke innebære noen stor smitterisiko. Hvis du skal til et av de berørte landene er det mange krav til hvordan jakten skal gjennomføres.

I enkelte land er klappjakt byttet ut med stille jakt, og man forsøker å begrense bestanden ved å jakte på purker.

Det gjennomføres flere smittebegrensningstiltak med for eksempel containere til oppsamling av slakteavfall fra jakta og prøvetaking av slaktet før kjøttet kan brukes.

Lokale jegere vil trolig ha god kjennskap til endringer i jaktmetoder og smittebegrensningstiltakene som er valgt nasjonalt.

Råd til deg som skal jakte villsvin eller andre dyr i Sverige, Øst-Europa og andre områder med afrikansk svinepest

Vi anbefaler at det ikke jaktes i områder med restriksjoner for afrikansk eller klassisk svinepest. Selv om jegere skal til områder som i øyeblikket er uten restriksjoner, må de allikevel ta forholdsregler. Smittesituasjonen i land med afrikansk svinepest er uoversiktlig, og det er ikke usannsynlig at man kan komme i kontakt med smitte.

Kan jeg ta med kjøtt fra vilt jeg har felt selv?

Det er forbudt å ta med seg svinekjøtt og villsvinkjøtt ut fra områder med restriksjoner for afrikansk- eller klassisk svinepest. Som en forholdsregel vil det kreves dokumentasjon på opprinnelse for ustemplet svinekjøtt (kjøtt som ikke er kontrollert av offentlig myndighet) som innføres til Norge fra land med utbrudd av disse svinesykdommene. Slik dokumentasjon kan være jaktkort eller jaktavtale som beskriver i hvilket område viltet er felt. Ved manglende dokumentasjon vil svinekjøttet kunne beslaglegges og destrueres på grensa til Norge.

Afrikansk svinepest smitter ikke til mennesker, heller ikke via mat. Norske griser kan likevel bli syke av svinekjøtt som inneholder viruset som forårsaker Afrikansk svinepest. Derfor er det i Norge forbud mot å fôre svin med matrester.

Mer informasjon om innførsel av kjøtt fra egen jakt finnes på Toll sine nettsider.

Vask og desinfeksjon av klær og utstyr

Klær og utstyr som er benyttet på jakt eller ved annen ferdsel i naturen i land hvor det er påvist afrikansk svinepest, bør vaskes og desinfiseres for å unngå å dra smitte inn i Norge.

Klær, støvler og lignende

Ta ikke med klær og støvler som ikke kan vaskes og desinfiseres, eller eventuelt kastes, på jakt i utlandet.  Vask og desinfeksjon av klær og støvler bør skje før du reiser hjem.  Hvis dette ikke er mulig må alt som er brukt under jakten, pakkes i tette plastposer og vask og desinfeksjon gjøres rett etter hjemkomst.

Fjern all synlig forurensing   først. Deretter må klær og støvler vaskes i maskin på minst 60 grader, helst 70 grader, med egnet vaskemiddel på et vanlig program (ikke kortprogram). Hvis de ikke kan vaskes ved høy nok temperatur, kan de legges i desinfeksjonsvæske, f.eks. 2 % Virkon S eller 2 % NAOH, i minst 30 minutter. 

Slakteutstyr, kniver og lignende

Skyll av all synlig forurensing.  Deretter må utstyret kokes i 30 min, vaskes i oppvaskmaskin på 65 – 70 grader eller legges i desinfeksjonsløsning (f.eks. 2 % Virkon S eller 2 % NAOH) i minimum 30 minutter.

Våpen og lignende

Fjern all synlig forurensing. Tørk deretter av våpenet utvendig med kluter fuktet med egnet desinfeksjonsmiddel (f.eks. 2 % Virkon S eller 2 % NAOH). Puss og olje våpenet. 

Kikkerter, avstandsmålere og skytestaver og lignende

Utstyret må reingjøres slik at all synlig forurensing fjernes. Deretter må alle overflater desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel. Mange desinfeksjonsmidler er korrosive, men Virkon S (2%) er mindre korrosivt enn mange andre.  Les bruksanvisningen på pakningen nøye.

Unngå kontakt med norske husdyr

Klær og utstyr som er brukt på jakt i utlandet, skal ikke komme i kontakt med norske husdyr eller tas inn i norske husdyrhold. Husk også at det skal gå minst 48, helst 72 timer, etter at du har vært i områder med alvorlige smittsomme dyresykdommer til du kan være i kontakt med norske husdyr.

Hunder som deltar på jakt i utlandet

Hunder som har vært på jakt i utlandet, bør få en grundig vask med hundeshampo før innførsel til Norge. Hunder som har vært på jakt i utlandet skal ikke komme i kontakt med husdyr i Norge før det har gått minimum 5 dager siden de deltok i jakt.