Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom (PRRS)

PRRS er en sykdom som rammer gris. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Viruset forekommer over store deler av verden, men har ikke vært påvist i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom (PRRS)

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) er en virussykdom hos gris som gir aborter, dødfødte og svakfødte griser som dør kort tid etter fødsel. Viruset infiserer også luftveiene og kan forårsake alvorlige infeksjoner med høy dødelighet, særlig hos smågriser. Sykdommen smitter bare griser, den gir ikke sykdom hos andre dyr eller hos mennesker.

PRRS er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Bekjempe sykdommen