Til hovedinnhold

Trikinose

Trikinose er en sykdom som rammer svin. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Trikiner er uvanlig hos husdyr i Norge, og siste funn hos griser var i 1994.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Trikinose

Sykdommen rammer svin og forårsakes av parasitten Trichinella spiralis. Den er sjelden i Norge. 

Trikinose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Dyr blir vanligvis ikke syke av infeksjonen. Sykdommen diagnostiseres ikke mens grisen lever, men svinekjøttet blir kontrollert ved slakting. Parasitten ligger i små cyster i muskulaturen.

Hvordan smitter sykdommen?

Grisen får parasitten via rotter og mus, eller fôr som inneholder dårlig kokt, infisert kjøtt.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Ja, trikinose kan være alvorlig for mennesker. Human infeksjon (smitte til mennesker) skjer oftest ved konsum av kjøtt som er for lite kokt. Vanligvis dreier det seg om svinekjøtt.