Matkontakt­materialer

Matkontaktmaterialer er materialer og gjenstander som er laget for å komme i kontakt med næringsmidler, eller som man kan forvente vil komme i kontakt med næringsmidler. Eksempler er emballasje til mat og drikke, og redskaper til å produsere, tilberede eller spise mat fra.

Mer informasjon

Veilederer

Regelverk

Rapporter

Risikovurderinger

Aktive regelverks­prosesser

Det er for tiden ingen aktive regelverksprosesser på matkontaktmaterialer.