Til hovedinnhold

Fjørfe

Fjørfe er fugler som holdes for å produsere egg, kjøtt, fjær, avkom eller andre produkter. Hvis produktene fra fuglene kun brukes i egen husholdning, regnes fuglene ikke som fjørfe.

 

Sykdom hos villfugl

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet. Se hvor det er påvist smitte: Fugleinfluensa hos villfugl (vetinst.no)

Det er innført ferdselsforbud i Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat i Finnmark.

Det er ikke innført såkalt portforbud.

Les mer om fugleinfluensa

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Les mer