Til hovedinnhold

Fjørfe

Fjørfe er fugler som holdes for å produsere egg, kjøtt, fjær, avkom eller andre produkter. Hvis produktene fra fuglene kun brukes i egen husholdning, regnes fuglene ikke som fjørfe.

Smittestatus

25. mars ble restriksjonene etter utbrudd av fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Lund kommune i Rogaland, opphevet. Det betyr at det ikke lenger er egne tiltak i området.

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i hele Norge. Ville fugler kan dra med seg smitte til tamme fugler. Husk godt smittevern!

Oppdatert

Aktive regelverks­prosesser

Det er for tiden ingen aktive regelverksprosesser på fjørfe.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.