Aviær clamydiose

Aviær clamydiose er en sykdom som rammer fugler. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen forekommer over hele verden, men den har aldri blitt påvist på egg- eller kjøttproduserende fjørfe i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Aviær clamydiose kalles også psittakose, papegøyesyke eller ornithose. Det er en alvorlig sykdom som forårsakes av bakterien Clamydophila psittaci. Den angriper luftveier og tarm.

Aviær clamydiose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?