Aviær pasteurellose og hønsekolera

Aviær pasteurellose og hønsekolera er to former av en sykdom som rammer fugler. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

I Norge ble hønsekolera sist påvist i 2020, mens den mindre alvorlige formen for aviær pasteurellose forekommer sporadisk.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Aviær pasteurellose er en sykdom hos fjørfe og viltlevende fugler. Sykdommen forårsakes av bakterien Pasteurella multocida.

Aviær pasteurellose forekommer i ulike former fra en alvorlig perakutt form med høy dødelighet uten forutgående sykdomstegn (sykdommen kalles da hønsekolera) til en mildere form med lavere dødelighet (aviær pasteurellose).

Hønsekolera er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?