Papegøyesjuke / aviær klamydiose

Papegøyesjuke er ein sjukdom som rammar fjørfe. Viss du har mistanke om sykdommen, eller han er påvist, skal du melde frå til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Det vert oppdaga nokre få tilfelle av papegøyesjuke i Norge kvart år. Som oftast er det fugl som er innført frå andre land. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sjukdommen

Pagegøyesjuke er ein alvorleg bakteriesjukdom hjå fjørfe. Papegøyesjuke blir og kalla for ornitose, psittakose eller aviær klamydiose. Det er stort sett burfugl som papegøye, undulat og liknande som vert smitta.
 

Papegøyesjuke er ein sjukdom på nasjonal liste 2. Viss du har mistanke om sykdommen, eller han er påvist, skal du melde frå til Mattilsynet umiddelbart.

Symptom

Kan sjukdommen smitte til menneskjer?

Regelverk som gjeld sjukdommen