Til hovedinnhold

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT)

ILT er en sykdom som rammer fjørfe. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Infeksiøs laryngotrakeitt finnes i de fleste land. I Norge påvises den sporadisk i hobbyfjørfebesetninger. Den ble siste gang påvist i en kommersiell fjørfebesetning i 2005.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) er en akutt og svært alvorlig virussjukdom som angriper luftveiene til fjørfe. Sykdommen bekjempes vanligvis ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning.

ILT er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Sykdommen opptrer vanligvis plutselig og gir symptomer på forkjølelse og snue. Etter hvert blir hosten og nysingen mer intens, og angrepne dyr får alvorlige pusteproblemer. De rister ofte på hodet for å kvitte seg med slim som samler seg i luftrør. Sykdomsforløpet varer 1-2 uker, og nesten alle fuglene kan bli sjuke.

Under norske forhold ser vi vanligvis en mildere form av sykdommen. Den kjennetegnes ved hoste og nysing uten at allmenntilstanden er alvorlig påvirket.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.