Skip to main content

Mycoplasmose

Mycoplasmose en sykdom som rammer fjørfe. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

I Norge har infeksjon hos høns en relativt høy utbredelse i hobbyfjørfebesetninger. Mycoplasmainfeksjoner forekommer svært sjelden i kommersielle fjørfehold, og ble påvist siste gang i 2005.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Mycoplasmose er bakterieinfeksjon på fjørfe som er forårsaket av Mycoplasma galliseticum (høns) eller Mycoplasma meleagridis (kalkun). Infeksjonen angriper luftveiene. Sykdommen forekommer over hele verden.

Mycoplasmose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Sykdommen er lokalisert til de øvre luftveiene, men i alvorlige tilfelle angripes også lungene. Mycoplasmose gir symptomer på forkjølelse og snue. Sykdomsforløpet kan vare opp til flere måneder.

Under norske forhold opptrer Mycoplasmose vanligvis i en mild form og pågår i lengre tid. Sykdommen bekjempes ved å behandle dyrene.

Hvordan smitter sykdommen?

Smitten spres direkte ved dråpesmitte eller indirekte via egg til nyklekte kyllinger.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.