Må jeg registrere fuglene mine?

Du som har fugler, har et ansvar for at fuglene dine har det godt og er friske. Det finnes regler som skal hjelpe deg med det. 

Faglig oppdatert

Reglene er ulike for hvilken type fugl du har og om de produserer noe for salg. På denne siden får du eksempler på typiske fuglehold, og om du må registrere fuglene dine eller ikke.

Jeg har fugl som kjæledyr

Undulater og andre typiske stuefugler regnes som kjæledyr. Med mindre du selger fugl, fjær eller egg, trenger du ikke å registrere fuglene dine hos Mattilsynet.

Jeg har fugl som hobby

Noen fugler faller i en kategori vi kan kalle "fugl som hobby". Dette gjelder blant annet fugler som

  • holdes i hagen
  • produserer egg til egen husholdning
  • deltar i konkurranser og utstillinger

Hvis du kan svare "ja" på minst ett av punktene over, må du registrere fuglene dine hos Mattilsynet.

Eksempler på denne typen fuglehold er høner, ender og gjess i hagen og brevduer. Det regnes som hobbyhold selv om du får egg, kjøtt eller kyllinger til forbruk i egen husholdning fra fuglene.

Slik gjør du

Registrer hobbyhold av fugl hos Mattilsynet

Jeg har fugler som produserer noe for salg

Har du fugler som produserer egg, kjøtt, fjær, avkom eller andre produkter som du vil selge, skal du følge reglene som gjelder for fjørfe.

Slik gjør du

Registrer fjørfeholdet hos Mattilsynet.

Hvis du selger egg, må du i tillegg registrere deg som næringsmiddelvirksomhet i Mattilsynets skjematjeneste.

Reglene for fjørfe og salg av egg

Se hvilke regler som gjelder når du har fjørfe

Få veiledning om reglene som gjelder for produksjon og salg av egg og eggprodukter

Reglene er ulike for å sikre dyrehelse

Grunnen til at det er ulike regler for undulater i bur og høns i hagen, er at det er forskjellig risiko for smitte av dyresykdommer. Risikoen henger både sammen med fugleart og med måten dyrene holdes på, for eksempel inne eller ute. Risikoen blir også større når fugler, egg eller fjær flyttes mellom ulike steder, som ved kjøp og salg av fugler eller egg.

Slik gjør du