Til hovedinnhold

Fugl som hobby

Hvis du holder fugler, må du følge regler som skal hindre smitte. Reglene er ulike for ulike typer fuglehold. Mange som har fugl som hobby, skal følge reglene for fugler i fangenskap, som du finner på denne siden. 

Sykdom hos villfugl

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet. Se hvor det er påvist smitte: Fugleinfluensa hos villfugl (vetinst.no)

Det er innført ferdselsforbud i Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat i Finnmark.

Det er ikke innført såkalt portforbud.

Les mer om fugleinfluensa

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Regelverk