Til hovedinnhold
Søk

Fugl som hobby

Hvis du holder fugler, må du følge regler som skal hindre smitte. Reglene er ulike for ulike typer fuglehold. Mange som har fugl som hobby, skal følge reglene for fugler i fangenskap, som du finner på denne siden. 

Status Newcastlesyke

På grunn av Newcastlesyke hos mange ville duer på Østlandet innførte Mattilsynet høsten 2022 en rekke tiltak for å forebygge smittespredning fra ville til tamme fugler i 34 kommuner på Østlandet. Det er ikke funnet flere smittetilfeller, og Mattilsynet opphever derfor alle restriksjoner fra og med 21. mars. 

Newcastlesyke sirkulerer fortsatt blant ville duer. Smittevern er derfor fortsatt viktig. I tillegg øker vårtrekket faren for fugleinfluensa og det kan derfor komme endringer i tiltak og restriksjoner på kort varsel.

 

Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.