Flytting av fugler i fangenskap og rugeegg - EU/EØS

Hvis du skal flytte fugler i fangenskap eller egg fra slike fugler mellom land i EØS, må du følge egne regler som skal sikre dyrehelsen. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Innledning og unntak
  2. Registrere deg og sørg for riktig dokumentasjon
  3. Undersøk om dyrene skal isoleres etter import
  4. Sjekk at fugler og egg oppfyller helsekravene