Til hovedinnhold

Import av dyr

Reglene som gjelder når du skal importere eller innføre dyr til Norge.

Mer informasjon

Regelverk

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med innførsel av fjær fra visse tredjeland. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av fugler holdt i fangenskap fra visse tredjeland. Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater Forskrift om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og innførsel av akvakulturdyr og akvakulturprodukter. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Romania. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Israel Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fjørfe, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og fjørfefôr fra Italia. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke land i Asia i forbindelse med utbrudd av aviær influensa. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fjørfe, fuglevilt, oppdrettsfugler og strutsefugler samt rugeegg, ferskt kjøtt, kjøttprodukter og blandingsprodukter fra disse, fra Bulgaria i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease i Romania. Forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige Forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter (forordning (EF) nr. 1/2005). Forskrift om transport av levende dyr. Forskrift om helsesertifikater – næringsmidler og dyr – forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften) Forskrift om helsesertifikater - næringsmidler og dyr - forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften) Forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2021 Forskrift om helsemessige betingelser ved import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)