Kommersiell import av kaniner

Se reglene som gjelder når du importerer kaniner kommersielt til Norge fra EU/EØS.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Krav til kaninenes helse
  2. Registrering og melding
  3. Mottakskontroll og videre distribusjon
  4. Forbudt å importere eksotiske gnagere og kaniner
  5. Særskilte beskyttelsestiltak kan begrense importen

Hvis du importerer kaniner til Norge, vil det alltid regnes som kommersiell import. Unntaket er hvis du oppfyller vilkårene for ikke-kommersiell reise med kaniner.

Et typisk eksempel på kommersiell import er dyrebutikker som innfører kaniner for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å innføre én eller flere kaniner på bestilling fra en privatperson.

Kommersiell import av kaniner fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt. Det er ingen unntak fra denne regelen.