Til hovedinnhold

Import av jakttrofeer

Noen jakttrofeer kan fritt innføres uten å kontakte Mattilsynet, mens andre må følges av et handelsdokument eller helsesertifikat, i tillegg til at importen må meldes til Mattilsynet.

Publisert

Importmelding om jakttrofeer fra EU-/EØS-land sendes gjennom Mattilsynets skjematjenester via Altinn. Kontrollpliktige jakttrofeer fra tredjestater (jfr. tabell) skal meldes via TRACES før varen ankommer grensekontrollstasjonen.

Hvilke krav som stilles ved innførsel av jakttrofeer avhenger av hvor trofeene kommer fra, og hva jakttrofeene består av:

 
Type jakttroféEØS-område, uten
dyrehelsemessige
restriksjoner
EØS-område, med dyrehelsemessige restriksjonerTredjestater
(land utenfor
EØS-område)
Bein, horn, hover/klover, klør, gevir og tenner.
Dvs. trofeer som utelukkende består av bein, horn, hover/klover, klør, gevir og tenner. Og som ikke er fullstendig preparert (ferdig til å henge på veggen)
Ingen ytterligere dyrehelsekrav. Importen skal følges av et handelsdokument, se vedlegg. En importmelding skal sendes gjennom Mattilsynets skjematjenester.

Jakttrofeene skal:

 • ha ligget i kokende vann så lenge at de er fri for annet lett nedbrytbart materiale,
 • ha blitt desinfisert med et produkt som er godkjent av vedkommende myndighet. For deler som består av bein bør hydrogenperoksid benyttes,
 • være helt tørre
 • umiddelbart etter behandlingen og uten å komme i berøring med andre produkter av animalsk opprinnelse som kan kontaminere dem, pakkes hver for seg i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå senere kontaminering.
 • ledsages av et handelsdokument som
 • attesterer at ovennevnte vilkår er oppfylt
Bein, horn, hover/klauver, klør, gevir og tenner av fugler og hovdyr/klaudyr kan innføres fra alle tredjeland.

Jakttrofeene skal:
 • ha ligget i kokende vann så lenge at de er fri for annet lett nedbrytbart materiale,
 • ha blitt desinfisert med et produkt som er godkjent av vedkommende myndighet. For deler som består av bein bør hydrogenperoksid benyttes,
 • være helt tørre
 • umiddelbart etter behandlingen og uten å komme i berø ring med andre produkter av animalsk opprinnelse som kan kontaminere dem, pakkes hver for seg i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå senere kontaminering.
 • følges av sertifikat 6A, se vedlegg under

Import skal foregå over disse godkjente veterinære grensekontrollstasjoner: Oslo havn, Oslo lufthavn (Gardermoen), Borg havn (Fr.stad) eller Storskog (Kirkenes). Se lenke til høyre for adresser for veterinære grensekontrollstasjoner.
Alle andre arter enn hov- / klauvdyr og fugler (eks. bjørn)Fritt innføres uten krav fra MattilsynetFritt innføres uten krav fra MattilsynetFritt innføres
uten krav fra
Mattilsynet
Hov- / klauvdyr og fugler som er fullstendig preparert (ferdig til å henge på veggen)Fritt innføres uten krav fra MattilsynetFritt innføres uten krav fra MattilsynetFritt innføres uten
krav fra
Mattilsynet
Huder og skinn av fugler og hovdyr/klauvdyr (som ikke er fullstendig preparert) Ingen ytterligere dyrehelsekrav. Importen skal følges av et handelsdokument, se vedlegg. En importmelding skal sendes gjennom Mattilsynets skjematjenester. Dersom det er snakk om ferske eller kjølte huder og skinn omfattes de av de samme kravene til dyrehelse som dem som gjelder for ferskt kjøtt i samsvar med rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. 

Huder og skinn skal enten være:

 • tørket, eller
 • tørr- eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse, eller
 • konservert ved annen godkjent behandling enn garving

Jakttrofeene skal umiddelbart etter behandlingen og uten å komme i berøring med andre produkter av animalsk opprinnelse som kan kontaminere dem, pakkes hver for seg i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå senere kontaminering.

Ved innførsel skal jakttrofeene ledsages av et handelsdokument som attesterer at ovennevnte vilkår er oppfylt.

Huder og skinn kan innføres fra alle tredjeland.

Huder og skinn skal enten være:
 • tørket, eller
 • tørr- eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse, eller
 • konservert ved annen godkjent behandling enn garving
Jakttrofeene skal umiddelbart etter behandlingen og uten å komme i berøring med andre produkter av animalsk opprinnelse som kan kontaminere dem, pakkes hver for seg i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå senere kontaminering.

Når det gjelder tørr- eller våtsaltede huder som transporteres med skip, trenger hudene imidlertid ikke å være saltet i 14 dager før avsendelse, forutsatt at de har vært saltet 14 dager før import,Import skal foregå over disse godkjente veterinære grensekontrollstasjoner: Oslo havn, Oslo lufthavn (Gardermoen), Borg havn (Fr.stad) eller Storskog (Kirkenes). Se lenke til høyre (PC) eller under (mobil) for adresser for veterinære grensekontrollstasjoner.
Ferske jakttrofeer fra fugler, som består av hele ubehandlede delerIngen ytterligere dyrehelsekrav. Importen skal følges av et handelsdokument, se vedlegg. En importmelding skal sendes gjennom Mattilsynets skjematjenester.Ikke lovJakttrofeene kan innføres fra tredjestater som er listet i vedlegg til kommisjonsvedtak 2008/798/EF (se lenke til høyre).

Jakttrofeene skal:
 • stamme fra dyr som kommer fra områder som ikke er restriksjonsbelagt på grunn av smittsomme sykdommer som dyr som de aktuelle arter er mottakelige for, i tillegg til at det ikke må komme fra land som det er innført særskilte beskyttelsestiltak for
 • følges av sertifikat 6B, se vedlegg under
 • være pakket i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå enhver senere kontaminering. Jakttrofeer skal etter grensepassering fraktes direkte til autorisert preparant.

Importen skal foregå over disse godkjente veterinære grensekontrollstasjoner: Oslo havn, Oslo lufthavn (Gardermoen), Borg havn (Fr.stad) eller Storskog (Kirkenes). Se lenke til høyre for adresser for veterinære grensekontrollstasjoner.
Ferske jakttrofeer fra hovdyr og klauvdyr, som består av hele ubehandlede delerIngen ytterligere dyrehelsekrav. Importen skal følges av et handelsdokument, se vedlegg. En importmelding skal sendes gjennom Mattilsynets skjematjenester.Ikke lovTredjestater som er listet i del 1 vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 , herunder eventuelle restriksjoner fastsatt i kolonnen med særlige merknader når det gjelder ferskt kjøtt.

Jakttrofeene skal:
 • stamme fra dyr som kommer fra områder som ikke er restriksjonsbelagt på grunn av smittsomme sykdommer som dyr som de aktuelle arter er mottakelige for,
 • følges av sertifikat 6B, se vedlegg under
 • være pakket i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå enhver senere kontaminering. Jakttrofeer skal etter grensepassering fraktes direkte til autorisert preparant.
Import skal foregå over disse godkjente veterinære grensekontrollstasjoner: Oslo havn, Oslo lufthavn (Gardermoen), Borg havn (Fr.stad) eller Storskog (Kirkenes). Se lenke til høyre for adresser for veterinære grensekontrollstasjoner.

Dokumenter og sertifikater