Kommersiell innførsel av hund, katt og ilder fra EU/EØS

Se reglene som gjelder når du innfører hund, katt og ilder kommersielt til Norge fra EU/EØS.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Dyrene må oppfylle krav til dyrehelse
  2. Registrering og melding
  3. Mottakskontroll og videre distribusjon
  4. Særskilte beskyttelsestiltak kan begrense importen
  5. Relevant regelverk

Eksempler på kommersiell innførsel:

  • dyrebutikker som innfører dyr for å selge dem i Norge
  • utenlandske oppdrettere som reiser til Norge for å levere et dyr til en privatperson 
  • hvis en annen enn deg selv reiser til et land i EU/EØS for å hente et dyr for deg

Hvis du reiser med dine egne dyr, og du har med deg maksimalt fem dyr, kan du følge reglene som gjelder for private reiser med hund, katt og ilder..