Kommersiell import av gnagere

Se reglene som gjelder når du skal importerer gnagere kommersielt til Norge fra EU/EØS.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Registrering og melding
  2. Mottakskontroll og videre distribusjon
  3. Forbudt å importere eksotiske gnagere og kaniner
  4. Særskilte beskyttelsestiltak kan begrense importen

Hvis du importerer gnagere til Norge, vil det alltid regnes som kommersiell import. Unntaket er hvis du oppfyller vilkårene for ikke-kommersiell reise med gnagere.

Et typisk eksempel på kommersiell innførsel er dyrebutikker som innfører gnagere for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å innføre én eller flere gnagere på bestilling fra en privatperson.

Kommersiell import av gnagere fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt. Det er ingen unntak fra denne regelen.