Til hovedinnhold

Status

Infeksiøs bronkitt forekommer over hele verden, også i Norge og i Norden. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Infeksiøs bronkitt (IB) er en svært smittsom luftveisinfeksjon hos høns. 

Dette er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Infeksiøs bronkitt (IB) gir luftveissymptomer og produksjonsforstyrrelser hos verpende høner. 

Sykdommen forebygges ved generelle smitteforebyggende tiltak i hønsebesetninger. Det finnes vaksiner mot viruset, men vaksinasjon er så langt ikke tatt i bruk i Norge.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til andre dyr eller til mennesker.