Til hovudinnhald

Kommersiell import av mat

Tilsyn med matimport 2023

I 2023 vil Mattilsynet prioritere tilsyn med virksomheter som importerer grensekontrollpliktige matvarer og importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS

Les mer

Mer informasjon

Regelverk

Forskrift om offentlig kontroll - generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130 Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). Forskrift om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793 Forskrift om offentlig kontroll - særlige regler om grensekontrollen, forordning (EU) 2019/1873, forordning (EU) 2019/2074 og beslutning (EU) 2019/2098 Forskrift om offentlig kontroll - dokumentasjonskrav ved import, forordning (EU) 2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602 Forskrift om offentlig kontroll - krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128 Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 599/2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport for handel innenfor EØS-området med dyr og produkter av animalsk opprinnelse. Forskrift om forbud mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler samt levende fisk og skalldyr med opprinnelse i Albania Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk. Forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2021 Forskrift om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina Forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter Forskrift om offentlig kontroll - særlige hygieneregler ved import - forordning (EU) 2019/625 Forskrift om særlige importbetingelser for næringsmidler og fôrvarer som følge av ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler Forskrift om helsesertifikater - næringsmidler og dyr - forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften) Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet