Netthandel med mat, kosttilskudd, fôr, planter, kosmetikk og dyr

Selger du varer via internett, gjelder stort sett de samme reglene som om du selger varer i vanlig butikk eller en restaurant. Noen spesielle forhold må du likevel være klar over. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Registrering av virksomheter som driver salg via internett
  2. Virksomhetens ansvar ved netthandel
  3. Sporbarhet ved netthandel
  4. Egne krav ved netthandel
  5. Vårt tilsyn med salg og markedsføring på internett

Hva er netthandel?

Netthandel er en form for fjernsalg hvor det inngås avtale om kjøp mellom leverandør og kjøper via internett, for eksempel via:

  • nettbutikker
  • sosiale medier, f.eks. Facebook, Instagram
  • elektroniske markedsplasser som for eksempel Finn.no
  • blogger

Andre etaters nettsider

Du har også ansvar for å sette deg inn i annet relevant regelverk. Vi nevner følgende aktuelle etaters nettsteder med tilhørende lenker. Listen er ikke uttømmende:

Fagspesifikk informasjon