TRACES

TRACES (TRAde Control and Expert System) er en felles EU-database.

Publisert

Her registreres:

For å få tilgang til TRACES må du først opprette en bruker i EU-login, deretter knytte deg opp mot TRACES som «operator».

TRACES og meldesystemer – hva skal meldes hvor?

Import fra land utenfor EU/EØS

Ved import av animalske produkter, levende dyr eller ikke-animalske risikoprodukter fra land utenfor EU/EØS skal første del av sertifikatet CHED (Common Health Entry Document) utfylles i TRACES av importør eller noen som gjør dette på vegne av importør.

Deretter skal CHED sendes elektronisk i TRACES til aktuell grensekontrollstasjon for videre behandling.

Kommersiell import av mat - en innføring

Samhandel innen EU/EØS

Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter kan første del av helsesertifikatet utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning. Dette skal gjøres når Norge er avsenderland.

Innførsel av biprodukter og avledede produkter

Kontaktinfo

Brukerstøtte for TRACES
For praktisk hjelp med systemet:
Tlf: 414 00 571. Åpningstid kl 14 - 15 på hverdager.
traces.brukerstotte@mattilsynet.no

Ansvarlig for TRACES
Ved overordnede spørsmål om TRACES:
Hanne Birkelund, seksjon grensekontroll og kriminalitet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 91 47

Faglige og juridiske spørsmål rundt import / innførsel
Eksterne brukere (importører): Henvendelse til nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00