Regelverksutvikling

Mattilsynet arbeider kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nytt regelverk.

Det meste av regelverket bygger på rettsakter som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. På disse sidene finner du informasjon om regelverk som er under arbeid, helt fra forslagsstadiet og fram til regelverket blir gjeldende. 

Dokumenter fra eldre regelverksprosesser kan du søke opp på einnsyn.no.

Mattilsynet ønsker å utvikle et hensiktsmessig og brukervennlig regelverk. Vi ønsker innspill fra våre interessenter i regelverksprosessen, gjerne på et tidlig stadium, når muligheten til å påvirke er størst.

Slik er gangen i regelverksarbeidet

  • Møter, innspill, eventuelt nye møter
  • Ved behov bestiller Mattilsynet en risikovurdering
  • Forskriftsutkastet utarbeides og sendes på høring
  • Høringssvarene gjennomgås
  • Forskriften fastsettes og blir gjeldende
Velg tema
Høringer
Viser 31 regelverksprosesser
Publisert Tittel Høringsfrist
HØRING - FORSLAG OM Å SLETTE RØYKAROMAENE SF-001 TIL SF-010 FRA UNIONSLISTA
Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer (perklorat og 3-MCPDE)
Forslag til endringer i forskrift om EU-gjødselvarer
Høring av forslag om oppheving av nasjonale bestemmelser knyttet til kontroll av radioaktivt cesium etter Tsjernobyl-ulykken
Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (Forordning (EU) 2023/1510)
Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer - DON og T2/HT-2i mat
Forslag til endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr
Høring - forslag til endring av forskrift om ny mat
Høring plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer - hørings av forordning (EU) 2024/398
Høring plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer - høring av forordning (EU) 2024/398 (høringsfrist 26. april 2024)
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
Høring
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
Høring: Prøvetaking - mykotoksiner og plantetoksiner- Endring for uttak av urter, teer og krydder
Høring - Forslag om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler
Listen over merkepliktige allergener oppdateres
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER
Høring - forslag til endring av forskrift om ny mat
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER - Forordning (EU) 2024/1314
HØRING AV ENDRING I REGLER OM RESTER AV PLANTEVERNMIDLER I NÆRINGSMIDLER OG FÔRVARER - Forordning (EU) 2024/1342
HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR LEGEMIDDELRESTER I NÆRINGSMIDLER FRA DYR