Til hovedinnhold

Påvist kverke i Troms

Det er påvist kverke på tre hester i Nordreisa i Troms. Tre staller har fått restriksjoner slik at ingen hester kan flyttes inn eller ut av stallene. 

Ha lav terskel for å kontakte veterinær hvis hesten din får luftveissymptomer, spesielt om hesten har vært på reise eller besøkt andre staller. 

Godt smittevern er alltid viktig. Les anbefalinger om smittevern for hester

 

Oppdatert