Godt smittevern er viktig

Ha lav terskel for å kontakte veterinær hvis hesten din får symptomer på sykdom, spesielt om hesten har vært på reise eller har besøkt andre staller. 

Les anbefalinger om smittevern for hester

Mer informasjon

Nyheter

Veiledere og retningslinjer

Regelverk

Klagesaker