Oppstalling av hest

Finn ut hvilke krav det er til boksstørrelse, brannsikring og området for utegang.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hesteboksen må være stor nok for hesten
  2. Sørg for god brannsikring
  3. Hester på utegang