Til hovedinnhold

Påvist i Trøndelag og Vestfold

Det er påvist ringorm i anlegg med storfe i Trøndelag og Vestfold. 

Her finner du informasjon om de pågående utbruddene av ringorm.
Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Ringorm hos storfe og hos pelsdyr er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen på disse artene, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

På andre arter er ringorm en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist på andre arter, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Dyr som får sykdommen får ikke alltid symptomer. Typiske symptomer ved infeksjon hos storfe er flekkvise, ringformete, hårløse partier med melete eller skorpete belegninger. Ringorm var tidligere også en vanlig sykdom hos storfe i Norge, men forekomsten er betydelig redusert etter utstrakt vaksinering mot sykdommen.

Hvordan smitter sykdommen?

Smitte spres ved direkte kontakt, enten med infiserte dyr eller personer, eller via soppsporer på utstyr og i dyrenes miljø. Smitte fra ringorm kan forebygges ved god hygiene, spesielt ved kontakt med dyr.

Veterinærer og dyreeiere må være oppmerksomme på at gammel smitte, i form av ringormsporer, kan reaktiveres i storfehold som tidligere har hatt ringorm og som ikke lenger vaksinerer.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mennesker kan smittes av sykdommen.

Les mer om sykdommen hos mennesker på Folkehelseinstituttet nettsider.