Til hovedinnhold

Besetninger med smitte blir båndlagt

Båndlegging skal hindre smittespredning.

Publisert

Besetninger med påvist smitte blir båndlagt av Mattilsynet. De får blant annet forbud mot å føre dyr ut av og inn i besetningen. I tillegg blir det fattet vedtak om sanering av smitte før båndleggingen kan oppheves.

Alle kontaktbesetningene til påviste besetninger blir også båndlagt, for å hindre videre smittespredning. Kontaktbesetningene blir vurdert, og det blir tatt prøver av dyr ved behov.

Båndleggingen blir opphevet når besetningen er utenfor mistanke.

Slakteriene blir kontaktet av Mattilsynet hvis dyr fra restriksjonsbelagte besetninger skal inn til slakt.