Til hovedinnhold

Infeksiøs anemi (equine infeksiøs anemi/EIA)

Infeksiøs anemi er en virussykdom hos hest. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Dette er en meget alvorlig virussykdom hos hest som finnes i alle verdensdeler.

Infeksiøs anemi er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Den gir periodisk høy feber, svekkelse og i alvorlige tilfeller død.

Hvordan smitter sykdommen?

Smitten spres med blodsugende insekter. Dyr som er angrepet blir virusutskillere livet ut.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.