Personvernerklæring

Publisert 13.01.2014     Sist endret 18.02.2021

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Mattilsynet samler inn og bruker personopplysninger, og om hvordan vi behandler personopplysninger når du besøker mattilsynet.no.

1. Hva er personopplysninger

Personopplysning: Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om opplysningene kan identifisere en konkret person.

Personopplysninger omfatter både de opplysningene som åpenbart er personopplysninger slik som navn, telefonnummer, fødselsnummer og adresse. Men også saksdokumenter, utredninger eller vurderinger som omhandler ansatte, personer eller virksomheter som vi fører tilsyn med eller andre, er personopplysninger. Det samme gjelder innholdet i e-postkommunikasjon eller bilder av ansatte, personer eller virksomheter som vi fører tilsyn med eller andre. I tillegg er logging av aktivitet i datasystemer å regne som personopplysninger.

2. Hva er behandling av personopplysninger

Med behandling av personopplysninger menes alle typer bruk av personopplysninger. Det er alt fra innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, overføring, utlevering til andre og publisering av opplysningene. Med andre ord omfatter «behandling» alt vi, Mattilsynet, gjør med den en enkeltes personopplysninger.

3. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Mattilsynet er avhengig av å ha tilgang til personopplysninger for å løse samfunnsoppdraget vårt. Mattilsynet samler bare inn opplysninger vi trenger for å gjøre oppgavene våre. Disse opplysningene bruker vi kun til de oppgavene som vi har hentet dem inn for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem også til andre formål.

4. Hvem er behandlingsansvarlig i Mattilsynet?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Mattilsynet, ved administrerende direktør Ingunn Midttun Godal, er behandlingsansvarlig for alle behandlinger av personopplysninger hos oss.

Oppfølgingen av dette ansvaret er delegert til flere i organisasjonen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

5. Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine?

For at Mattilsynet skal kunne bruke dine personopplysninger må vi ha et behandlingsgrunnlag, som er det samme som rettslig grunnlag. Det rettslige grunnlaget er enten hjemmel i lov eller forskrift, eller et frivillig, uttrykkelig og opplyst samtykke fra den enkelte person som vi behandler opplysninger om.

6. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Mattilsynet behandler de opplysningene som er nødvendige for å løse oppgavene nevnt i punkt 2. Konkret hvilke opplysninger vi samler inn og bruker er avhengig av den konkrete oppgaven vi skal løse.

7. Hvor henter vi opplysningene fra?

Mattilsynet henter normalt inn informasjon om deg enten fra deg selv eller fra andre offentlige etater som Landbruksdirektoratet, Skatteetaten eller fra folkeregisteret og enhets- og foretaksregisteret. Vi kan også hente inn opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder slik som nettsider og sosiale medier. 

8. Hvordan tar vi vare på opplysningene om deg?

Personopplysninger skal ikke lagres lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt samlet inn for. Hvis ikke opplysningene skal oppbevares etter arkivloven eller annen lovgivning, så slettes de etter bruk.

Personopplysningene blir behandlet i flere IT-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet, og som er risikovurdert.

9. Hvem har tilgang til opplysningene om deg?

Ansatte i Mattilsynet har tilgang til personopplysninger for at Mattilsynet skal løse sitt samfunnsoppdrag. For enkelte tjenester og løsninger bruker vi ulike eksterne leverandører, de er Mattilsynets Databehandlere. Mattilsynet er pålagt å inngå egne avtaler (databehandleravtaler) for å sikre at leverandørene tar godt vare på personopplysningene.

10. Hvem utleverer vi opplysninger om deg til?

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data, foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. Mattilsynet publiserer data fra noen av sine register, samt utleverer informasjon fra andre av sine register. Disse dataene kan inneholde personopplysninger.

Oversikt over de registrene som er offentlig tilgjengelige finner du her.

11. Dine rettigheter

Innsyn: Alle har rett til generell informasjon om Mattilsynets behandling av personopplysninger. I tillegg har alle personer som vi har registrert personopplysninger om rett på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om seg og hvordan disse opplysningene blir behandlet.

Retting og sletting: Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir endret, rettet eller slettet i henhold til personopplysningsloven.

I tillegg til disse rettighetene kan alle personer som Mattilsynet har registrert personopplysninger om begjære begrensning i behandlingen samt fremsette innsigelser mot behandlingen.

Krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvis du vil sende oss et innsynsbegjæring etter Personvernloven, fyll inn søknadsskjema og send det til oss på en sikker måte, med å tilknytte oppfylt skjema på eDialog.

NB: Søknadsskjema som vil bli sendt på e-post vil ikke bli behandlet (på grunn av usikkerhet rundt identiteten).

12. Kontakt

Har du flere spørsmål om hvordan Mattilsynet håndterer dine personopplysninger eller generelt om hvordan vi håndterer personvern og innsyn kan du kontakte vårt personvernombud Kate Elin Wilhelmsen, telefon 22 77 80 34.

13. Informasjonskapsler

Mattilsynet har etter ekomloven plikt til å opplyse deg om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

En informasjonskapsel er en liten fil som alle som surfer på internett kan motta fra ulike nettsider som besøkes. Kapslene lagres lokalt på harddisken din.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det lagres informasjonskapsler via din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Nettstatistikk og informasjonskapsler / cookies

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Dette verktøyet bruker informasjonskapsler/cookies som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er:

  • hvor mange som besøker ulike sider
  • hvor lenge besøket varer
  • hvilke nettlesere som benyttes

Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Derfor bruker mattilsynet.no et script (kode) som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen lagres av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Facebook

Hvis du bruker Facebooksidene våre, så samler Facebook inn data for å generere sideinnsikt. Se Facebooks retningslinjer for sideinnsikt.

14. Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi publiserer ny informasjon på mattilsynet.no.

For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Fant du det du lette etter?