Vil du bruke tekster fra Mattilsynet?

Mattilsynet.no har mange tekster som du gjerne kan spre, så lenge du følger retningslinjene du finner her.

Publisert

Opphavsretten for alle tekster på Mattilsynet.no tilhører Mattilsynet. Du kan ikke bruke tekstene i sammenhenger hvor de kan misforstås, mistolkes eller villede. Du må oppgi oss som kilde, og under ser du eksempler på hvordan du kan gjøre det.

Sitat

Hvis du vil sitere fra en tekst, bør du skrive det følgende i parentes etter sitatet:

(Tittel på teksten, nettadressen og datoen du siterte teksten.)

Eksempel:

For at de som er allergiske skal finne ut om maten inneholder ingredienser de ikke kan spise, skal de 14 vanligste allergifremkallende ingrediensene (allergener) alltid merkes dersom de inngår i et produkt eller en rett. Dette gjelder både ferdigpakket og ikke-ferdigpakket mat som omsettes. (Slik skal allergenene merkes, https://www.mattilsynet.no/mat-og-drikke/merking-av-mat/allergener, 16.01.2023.)

Videreformidling uten sitat

Hvis du vil videreformidle budskapet uten direkte sitat, bør du skrive det følgende i parentes etter teksten din:

(Kilde: Mattilsynet, nettadressen og datoen du gjenga teksten.).

Eksempel:

Matprodukter skal alltid tydelig merke de 14 vanligste allergifremkallende ingrediensene for å hjelpe allergikere med å identifisere mulige farer. (Kilde: Mattilsynet, https://www.mattilsynet.no/mat-og-drikke/merking-av-mat/allergener, 16.01.2023.)

Publisering av hel tekst

Hvis du vil publisere en hel tekst, bør du skrive før eller etter teksten:

Denne artikkelen er kopiert fra [nettadressen] [dato].

Data

Se hva Mattilsynets API-er kan tilby.