Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av tilsynets brukere i form av gebyrer.

Publisert

Gebyrene og avgiftene går direkte til statskassen og disponeres ikke av Mattilsynet. Mattilsynet baserer sin virksomhet på ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.

Gebyrene og avgiftene skal avspeile det reelle arbeidet som utføres ved Mattilsynets tilsyn. Det er lagt til grunn at det over tid skal være rimelig samsvar mellom Mattilsynets utgifter på et område og inntektene fra gebyrer på de samme område.

Du finner informasjon om gebyrene Mattilsynet krever inn på temasidene der dette er aktuelt.

Mattilsynets bankforbindelse

Regelverk

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet

Forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse mv.

Forskrift om gebyr i matforvaltningen

Forskrift om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll

Forskrift om kjøttkontrollgebyr

Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann

Forskrift om plantevernmidler

Drikkevannsforskriften

Forskrift om plantehelse

Forskrift om offentlig kontroll på matområdet

Forvareforskriften - forforskriften