Organisasjonen

Her finner du oversikt over Mattilsynets organisering, og hvem som leder de ulike avdelingene og seksjonene.

Administrerende direktør

Ingunn Midttun Godal
E-post: ingunn.midttun.godal@mattilsynet.no

Avdelinger

Brukerdialog og kommunikasjon

Juridisk og internasjonalt arbeid

Regelverk og kontroll

Styring

Utvikling

Regioner

Region nord

Region midt

Region sør og vest

Region Stor-Oslo

Region øst

Mer info om organiseringen