Til hovudinnhald

Organisasjonen

Her finner du oversikt over Mattilsynets organisering, og hvem som leder de ulike avdelingene og seksjonene.

Administrerende direktør

Ingunn Midttun Godal
E-post: ingunn.midttun.godal@mattilsynet.no

Avdelinger

Brukerdialog og kommunikasjon

Andrea Kilen, direktør

E-post: Andrea.Kilen@mattilsynet.no

 

Seksjoner

Brukerkontakt og arkiv

Monica Jakobsen, seksjonssjef

E-post: Monica.Jakobsen@mattilsynet.no

Digitale kanaler

Kari Sylvelin Strand, seksjonssjef

E-post: Kari.sylvelin.strand@mattilsynet.no

Kommunikasjon

Elianne Kemble-Clarkson, seksjonssjef

E-post: Elianne.kemble-clarkson@mattilsynet.no

Juridisk og internasjonalt arbeid

Elisabeth Wilmann, direktør

E-post: Elisabeth.Wilmann@mattilsynet.no

 

Seksjoner

Grensekontroll og kriminalitet

Marit Forbord, seksjonssjef

E-post: Marit.Forbord@mattilsynet.no

Internasjonalt samarbeid

Malin Elisabeth Florvåg, seksjonssjef

E-post: Malin.Elisabeth.Florvag@mattilsynet.no

Klagesaksenhet

Solveig Bjørnerud Khan, seksjonssjef

E-post: Solveig.Bjornerud.Khan@mattilsynet.no

Rettslige prosesser

Sebastian Heyerdahl, seksjonssjef

E-post: Sebastian.Heyerdahl@mattilsynet.no

Regelverk og kontroll

Inge Erlend Næsset, direktør

E-post: Inge.Erlend.Naesset@mattilsynet.no

 

Seksjoner

Biologisk mattrygghet

Lindis Folkvord, seksjonssjef

E-post: Lindis.Folkvord@mattilsynet.no

Dyrehelse

Anne Marie Jahr, seksjonssjef

E-post: Anne.Marie.Jahr@mattilsynet.no

Dyrevelferd

Nina Brogeland Laache, seksjonssjef

E-post: Nina.Brogeland.Laache@mattilsynet.no

Fiskehelse og fiskevelferd

Lise Rokkones, seksjonssjef

E-post: Lise.Charlotte.Rokkones@mattilsynet.no

 

Kjemisk mattrygghet

Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef

E-post: Are.Sletta@mattilsynet.no

Planter og innsatsvarer

Line Ruden, seksjonssjef

E-post: Line.Ruden@mattilsynet.no

Styring

Lena de Faveri, direktør

E-post: Lena.De.Faveri@mattilsynet.no
 

Seksjoner

Anskaffelser

Kjell Hermo, seksjonssjef

E-post: kjell.hermo@mattilsynet.no

HR

Øydis Maria Tofte Standnes, seksjonssjef

E-post: Oydis.Maria.Tofte.Standnes@mattilsynet.no

Virksomhetsstyring

Gunn Jonhaugen Schärer, seksjonssjef

E-post: Gunn.Scharer@mattilsynet.no

Økonomi

Merethe Johanssen, seksjonssjef

E-post: Merethe.Johanssen@mattilsynet.no

Utvikling

Marit Kolle, direktør (fungerende)

E-post: Marit.Kolle@mattilsynet.no

 

Seksjoner

Analyse

Johan Monlin Fu, seksjonssjef

E-post: Johan.monlin.fu@mattilsynet.no

Brukersenter

Ann Kristin Wålengen Falkfjell, seksjonssjef

E-post: ann.kristin.falkfjell@mattilsynet.no

Forretningsutvikling

Ingunn Gråbergsveen, seksjonssjef

E-post: Ingunn.Grabergsveen@mattilsynet.no

Plattform, infrastruktur og avtaleforvaltning

Petter Hallerby, seksjonssjef

E-post: Petter.Hallerby@mattilsynet.no

Produktutvikling

Helge Løken, seksjonssjef

E-post: Helge.Loken@mattilsynet.no

Utviklerfag

Helge Løken, seksjonssjef (fungerende)

E-post: Helge.Loken@mattilsynet.no

Regioner

Region nord

Geir Arne Ystmark, regiondirektør

E-post: Geir.Arne.Ystmark@mattilsynet.no

 

Avdelinger

Finnmark

Cecilie Hansen, avdelingssjef

E-post: Cecilie.Hansen@mattilsynet.no

Helgeland

Hege Osen (fungerende), avdelingssjef

E-post: Hege.Osen@mattilsynet.no

Midtre Hålogaland

Lill-Tone Klæboe, avdelingssjef

E-post: Lill.Klaeboe@mattilsynet.no

Salten

Arnt Inge Berget, avdelingssjef

E-post: Arnt.Inge.Berget@mattilsynet.no

Troms og Svalbard

Torkjell Andersen, avdelingssjef

E-post: Torkjell.Andersen@mattilsynet.no

Region midt

Steinar Westerberg, regiondirektør

E-post: Steinar.Westerberg@mattilsynet.no

 

Avdelinger

Gauldal

Ingeborg Stavne, avdelingssjef

E-post: Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no

Innherred og Fosen

Jan Arild Røkke, avdelingssjef

E-post: Jan.Arild.Rokke@mattilsynet.no

Namdal

John B. Falch, avdelingssjef

E-post: John.B.Falch@mattilsynet.no

Nordmøre og Romsdal

Magne Andreas Cartfjord Mo, avdelingssjef

E-post: Magne.Mo@mattilsynet.no

Sør-Innherred

Andreas Otlo, avdelingssjef

E-post: Andreas.Otlo@mattilsynet.no

Sunnmøre

Kristin Ness, avdelingssjef

E-post: Kristin.Ness@mattilsynet.no

Trondheim og omland

Ivar Eiken, avdelingssjef

E-post: Ivar.Eiken@mattilsynet.no

Region sør og vest

Lise Petterson, regiondirektør

E-post: Lise.Petterson@mattilsynet.no

 

Avdelinger

Agder

Nina Merete Vehus, avdelingssjef

E-post: Nina.Merete.Vehus@mattilsynet.no

Bergen og omland

Aslaug Sandvin, avdelingssjef

E-post: Aslaug.Sandvin@mattilsynet.no

Nasjonale oppgaver

Ole Aamodt, avdelingssjef

E-post: Ole.Aamodt@mattilsynet.no

Nordfjord

Bente Sande, avdelingssjef

E-post: Bente.Sande@mattilsynet.no

Sunnfjord og Sogn

Gro Eliassen, avdelingssjef

E-post: Gro.Eliassen@mattilsynet.no

Sunnhordland og Haugalandet

Kristin Lervåg, avdelingssjef

E-post: Kristin.Lervag@mattilsynet.no

Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Guro Myhrene, fung. avdelingssjef

E-post: Guro.Myhrene@mattilsynet.no

Region Stor-Oslo

Ingvild Sletta, regiondirektør (fungerende)

E-post: Ingvild.Tommerberg.Sletta@mattilsynet.no

 

Avdelinger

Grensekontroll og import Stor-Oslo

Annette Haugane, avdelingssjef

E-post: Annette.Haugane@mattilsynet.no

Nasjonale godkjenninger

Abdelkarim Abdellaue, avdelingssjef

E-post: Abdelkarim.Abdellaue@mattilsynet.no

Mat Stor-Oslo

Lena Mjøvik-Hoel, avdelingssjef

E-post: Lena.Mjovik-Hoel@mattilsynet.no

Romerike

Gry Marianne Holmbakken, avdelingssjef

E-post: Gry.Marianne.Holmbakken@mattilsynet.no

Slakteritilsyn Stor-Oslo

Ingeborg Sveinsdottir, avdelingssjef

E-post: Ingeborg.Sveinsdottir@mattilsynet.no

Styring og administrasjon Stor-Oslo

Julie Frich Grevstad, avdelingssjef

E-post: Julie.Frich.Grevstad@mattilsynet.no

Østfold og Follo

Jorunn Aasgaard Grini, avdelingssjef

E-post: Jorunn.Aasgaard.Grini@mattilsynet.no

Region øst

Christl Kvam, regiondirektør

E-post: Christl.Kvam@mattilsynet.no

 

Avdelinger

Glåmdal og Østerdal

Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson, avdelingssjef

E-post: Ingrid.Elisabeth.Bjerke-Matsson@mattilsynet.no

Gudbrandsdal

Anne Andberg, avdelingssjef

E-post: Anne.Andberg@mattilsynet.no

Mjøsområdet

Ruth Bente Valberg Fauske, avdelingssjef

E-post: Bente.Fauske@mattilsynet.no

Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

Astri Ham, avdelingssjef

E-post: Astri.Ham@mattilsynet.no

Søndre Buskerud

Rita Aina Kvennejorde, avdelingssjef

E-post: Rita.Aina.Kvennejorde@mattilsynet.no

Telemark

Asle Michael Fremgård, avdelingssjef

E-post: asle.michael.fremgard@mattilsynet.no

Vestfold

Pernille Hustad, avdelingssjef

E-post: Pernille.Hustad@mattilsynet.no

Mer info om organiseringen