Om Mattilsynet

Mattilsynet er et statlig tilsyn og direktorat som har som visjon å trygge framtiden for mennesker, dyr og natur.

Publisert

Vi i Mattilsynet jobber for å sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme god helse hos planter, fisk og landdyr, og fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Vi har oppgaver innen kosmetikk og legemidler, og tilsyn med dyrehelsepersonell. Vi skal også fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn, og ivareta miljøvennlig produksjon. I arbeidet vårt skal vi ta hensyn til aktørene langs hele matproduksjonsskjeden, også ved adgang til markeder i utlandet.

Mattilsynets tre hovedroller er å være en veileder, en myndighetsutøver og en beredskapsaktør. Vi utarbeider forslag til, og forvalter og veileder om regelverk, fører risikobasert tilsyn, formidler informasjon og kunnskap, og håndterer hendelser. Mattilsynet gir faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Mål og strategi

Mattilsynet skal gjennom tilsyn, veiledning, kartlegging og overvåkning, og ved å ta del i utvikling av regelverk arbeide for følgende mål:

  • sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
  • fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
  • fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
  • fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden
  • ivareta miljøvennlig produksjon

Relaterte dokumenter