Tilsyn fra Mattilsynet

Matloven og dyrevelferdsloven gir Mattilsynet tilsyns- og vedtaksmyndighet for alt som hører inn under forskrift om offentlig kontroll på matområdet.

Publisert

I tillegg gir lov om tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter mv. (kosmetikklova), husdyravlsloven og planteforedlerloven ytterlige tilsyns- og vedtaksmyndighet.

Forvaltningsloven og offentleglova gir også viktige rammer for Mattilsynets myndighetsutøvelse.

Til deg som får tilsyn fra oss

Dersom du ikke er vant til at Mattilsynet kommer på tilsyn hos deg, kan det være mye nytt å forholde seg til. Du har både rettigheter og plikter i forbindelse med tilsynet, og du lurer kanskje på hva som vil skje når tilsynet er overstått.

Inspektøren vil selvsagt gi deg nødvendige opplysninger i forbindelse med det aktuelle tilsynet. Vi har også utarbeidet et informasjonsark der du finner grunnleggende veiledning. 

Har du spørsmål, kan du kontakte ditt lokale Mattilsynet-kontor.

Digitale tilsyn

Mattilsynet gjennomfører stadig flere digitale tilsyn. Med digitale tilsyn mener vi gjennomføring av deler av, eller hele, tilsynsprosessen ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Eksempler på digitale tilsyn:

  • tidlig analyse av data og informasjon fra næringene eller via samarbeid med andre myndigheter
  • utsjekk og kontroll av dokumenter som er innsendt elektronisk
  • screening-kontroll via digital møteplass (f.eks. Microsoft Teams), med utsjekk av utvalgte krav, og vurdering av behov for ytterligere (fysisk) kontroll.
  • fullverdig kontroll via digital møteplass, med utsjekk av alle kravpunkter.

En fullverdig digital kontroll vil i de fleste tilfeller kreve forhåndsvarsling, for å avtale møteplattform og tidspunkt. I de tilfellene hvor Mattilsynet ønsker å sjekke spesifikke kravpunkter, vil det være behov for at virksomheten kan filme i lokalet.

Mer informasjon om tilsyn

Informasjonsbrosjyre

Mattilsynet har laget informasjonsfilmer om hvordan et tilsyn kan foregå, og hva du kan forvente i forbindelse med tilsyn fra oss:

Mattilsynet på inspeksjon – matvirksomheter

Mattilsynet på inspeksjon – dyrevelferd 

 

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Husdyravlsloven - avlsl

Kosmetikklova

Matloven - matl

Planteforedlerloven - plfl