Kontakt oss

Publisert 24.02.2020     Sist endret 24.02.2020

Telefon 22 40 00 00

Opent kvardagar kl. 8.00–15.45
(8.00–15.00 frå 15. mai til 15. september).

E-post

Send ein e-post til postmottak@mattilsynet.no. Ønsker du å kontakte eit avdelingskontor, kan du skrive det i emnefeltet. For at vi skal kunne svare deg, må du oppgje fullt namn og postnummer i e-posten din.

Har du ein referanse, vennlegst skriv den i emnefeltet.

For å sende store filer til oss, bruk dette skjemaet. Hugs å registrere navn / verksemd, evt. saksnummer / referanse / saksbehandlar, og kva sendinga gjeld.

Postadresse for heile Mattilsynet

Mattilsynet, (+ namn på kontor/stad)
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Faks: 23 21 68 01

Fakturamottak for Mattilsynet

Mattilsynet (+ namn på kontor/stad)
NB! Vi krev elektronisk faktura - finn fakturaadressa her
Fakturamottak
Postboks 454
8401  Sortland
Organisasjonsnummer: 985 399 077

Digital post fra Mattilsynet

Slik mottek du post frå Mattilsynet digitalt.

Alvorlige hendingar utanfor kontortid

Utanfor kontortid kan du ved mistanke om alvorleg smittsam dyresjukdom eller alvorleg dyrevernsak kontakte Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt. Denne vakta når du ved å ringje telefon 22 40 00 00.

Drikkevatn

Vassverkseiarane skal varsle Mattilsynet straks ved mistanke om at drikkevatnet ikkje er helsemessig trygt. Ring 22 40 00 00. Etter arbeidstid, tast 2 for å bli satt over til nasjonal beredskapsvakt. Bruk i tillegg Mattilsynets skjemateneste for å varsle hendinga. Velg Meldeskjema for meldepliktig hendelse.

Bekymringsmeldingar

Vil du levere bekymringsmeldingar, kontakt oss i kontortida på telefon 22 40 00 00 eller bruk varsle oss-knappen.

Døde produksjonsdyr

Dersom du finn døde produksjonsdyr, skal du melde dette til Mattilsynet via dette skjemaet.

Skadde og sjuke dyr

Gjeld det skadde og sjuke dyr, ta kontakt med den kommunale veterinærvakta. Om det gjeld eigarlause skadde eller påkøyrde dyr og lause hundar, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Andre kritikkverdige høve

Varsle om:

  • kritikkverdige forhold på din eigen arbeidsplass i Mattilsynet
  • kritikkverdige oppførsel frå medarbeidar i Mattilsynet eller Dyrevernnemnd
  • misbruk av myndigheit
  • systemfeil ved tilsynsrutinar og oppfølging

Presse

Meir informasjon til pressa finn du i presserommet vårt.

Sjå også offentleg journal for Mattilsynet.

Sosiale medier

Følg Mattilsynet i sosiale medier

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00