Personvernerklæring og informasjonskapsler

Her finner du informasjon om hvordan Mattilsynet samler inn og bruker personopplysninger, og om hvordan vi behandler personopplysninger når du besøker mattilsynet.no eller våre sider i sosiale medier.

Faglig oppdatert

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Videre er en dynamisk IP-adresse i gitte tilfeller også definert som personopplysning. Men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte, som saksdokumenter, utredninger eller vurderinger som omhandler ansatte, personer eller virksomheter som vi fører tilsyn med eller andre. Det samme gjelder innholdet i e-postkommunikasjon eller bilder av ansatte, personer eller virksomheter som vi fører tilsyn med eller andre. I tillegg er logging av aktivitet i datasystemer å regne som personopplysninger.

Les mer hos Datatilsynet: Hva er en personopplysning?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Mattilsynet behandler de opplysningene som er nødvendige for å løse oppgavene nevnt i avsnittet Hvorfor behandler Mattilsynet personopplysninger?. Konkret hvilke opplysninger vi samler inn og bruker er avhengig av oppgaven vi skal løse.

Hva betyr "behandling" av personopplysninger?

Med behandling av personopplysninger menes alle typer bruk av personopplysninger. Det er alt fra innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, overføring, utlevering til andre og publisering av opplysningene. Med andre ord omfatter «behandling» alt vi, Mattilsynet, gjør med den enkeltes personopplysninger.

Les mer hos Datatilsynet: Personvernprinsippene

Hvorfor behandler Mattilsynet personopplysninger?

Mattilsynet er avhengig av å ha tilgang til enkelte personopplysninger for å løse samfunnsoppdraget vårt. Mattilsynet samler bare inn opplysninger vi trenger for å gjøre oppgavene våre. Disse opplysningene bruker vi kun til de oppgavene som vi har hentet dem inn for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem også til andre formål.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine?

For at Mattilsynet skal kunne bruke dine personopplysninger må vi ha et behandlingsgrunnlag, som er det samme som rettslig grunnlag. Det rettslige grunnlaget er enten hjemmel i lov eller forskrift, eller et frivillig, uttrykkelig og opplyst samtykke fra den enkelte person som vi behandler opplysninger om.

Hvor får vi opplysningene fra?

Mattilsynet får normalt inn informasjon som vi trenger enten fra deg selv eller fra andre offentlige etater som Landbruksdirektoratet, Skatteetaten eller fra folkeregisteret og enhets- og foretaksregisteret. Vi kan også hente inn opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder slik som nettsider og sosiale medier.

I tillegg kan enkeltpersoner sende oss varsler som inneholder personopplysninger om andre. Opplysningene du registrerer om deg selv eller andre, brukes til å ta en avgjørelse om oppfølging av varselet.

Nyhetsbrevabonnering

Du kan registrere e-postadressen din for å abonnere på nyhetsbrevet vårt. E-postadressen din lagres hos vår databehandler Make AS og slettes automatisk hvis du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om systemet får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nyhetsbrev, ser vi på bruksmønsteret til abonnentene våre. For å få til dette, registrerer Make AS brukernes IP-adresse. Denne slettes automatisk hvis du sier opp abonnementet.

Hvordan tar vi vare på opplysningene om deg?

Personopplysninger skal ikke lagres lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt samlet inn for. Hvis ikke opplysningene skal oppbevares etter arkivloven eller annen lovgivning, så slettes de etter bruk.

Personopplysningene blir behandlet i flere IT-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet, og som er risikovurdert.

Hvem har tilgang til opplysningene om deg?

Ansatte i Mattilsynet har tilgang til personopplysningene de trenger for at Mattilsynet skal løse sitt samfunnsoppdrag. For enkelte tjenester og løsninger bruker vi ulike eksterne leverandører, de er Mattilsynets databehandlere. Mattilsynet er pålagt å inngå egne avtaler (databehandleravtaler) for å sikre at leverandørene tar godt vare på personopplysningene.

Hvem kan vi utlevere opplysninger om deg til?

Mattilsynet kan ikke utlevere personopplysninger om våre brukere uten at det finnes en lovhjemmel eller en rettslig kjennelse. «Utlevering» eller «eksport av data» er enhver avgivelse av data, som ikke innebærer Mattilsynets system / behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på den registrertes vegne.

Mattilsynet publiserer data fra noen av våre registre, samt utleverer informasjon fra andres registre. Disse dataene kan inneholde personopplysninger. Oversikt over de registrene som er offentlig tilgjengelige finner du her.

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen din når du åpner en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. 

Hvis du for eksempel fyller ut skjema for å varsle Mattilsynet, så lagres opplysningene i en informasjonskapsel i nettleseren. Denne slettes når du sender inn skjemaet, eller når du lukker nettleseren.

Les mer hos Datatilsynet: Cookies og informasjonskapsler

Ved å benytte våre nettsider samtykker du i at det lagres informasjonskapsler via din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Webanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet.

Vi bruker analyseverktøyet Matomo, som bruker informasjonskapsler for å gi oss informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Ingen av informasjonskapslene Mattilsynet bruker, gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Matomo anonymiserer alle brukeres IP-adresse automatisk. 

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er:

  • hvor mange som besøker ulike sider
  • hvor lenge besøket varer
  • hvilke datoer det er besøk på ulike sider
  • hvilke nettlesere som benyttes
  • hvilke skjermoppløsninger og enheter som benyttes

Tilbakemeldingsfunksjoner

På de fleste sidene til mattilsynet.no finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker tilbakemeldingene til å forbedre innholdet på nettstedet. 

Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om å ikke registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg også om ikke å skrive inn opplysninger om deg eller andre.

Facebook

Hvis du bruker Facebooksidene våre, så samler Facebook inn data for å danne sideinnsikt. Se Facebooks retningslinjer for sideinnsikt.

Dine rettigheter

Innsyn: Alle har rett til generell informasjon om Mattilsynets behandling av personopplysninger. I tillegg har alle personer som vi har registrert personopplysninger om rett på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om seg og hvordan disse opplysningene blir behandlet.

Retting og sletting: Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir endret, rettet eller slettet i henhold til personopplysningsloven.

I tillegg kan alle personer som Mattilsynet har registrert personopplysninger om, be om begrensning i behandlingen og / eller komme med innsigelser mot behandlingen.

Krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvis du vil sende oss en innsynsbegjæring, så fyll ut dette søknadsskjemaet.

Kontakt

Har du spørsmål om hvordan Mattilsynet håndterer dine personopplysninger eller generelt om hvordan vi håndterer personvern og innsyn, kan du kontakte vårt personvernombud Kate Elin Wilhelmsen, telefon 22 77 80 34.

Hvem er behandlingsansvarlig i Mattilsynet?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Mattilsynet, ved administrerende direktør Ingunn Midttun Godal, er behandlingsansvarlig for alle behandlinger av personopplysninger hos oss.

Oppfølgingen av dette ansvaret er delegert til flere i organisasjonen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Les mer hos Datatilsynet: Hva er en behandlingsansvarlig?