Fôr

Begrepet fôrvarer omfatter alt fôr, både fôrvarer (råvarer), ferdige fôrblandinger og tilsetningsstoffer. Reglene for fôr gjelder for alle dyr, både husdyr, fisk og kjæledyr. 

Mattilsynets hovedprioriteringer innen fôrvarer i 2024

Mer informasjon

Nyheter

Regelverk

Rapporter

Veiledere

Risikovurderinger

Skjema, erklæringer og maler

Informasjonsmateriell