Til hovedinnhold

Potetcystenematode (PCN)

Potetcystenematoder (PCN) er mikroskopiske rundormer som lever i jorda og angriper røttene til potet, tomat og andre arter i søtvierfamilien. Nematodene danner cyster som gjør at PCN kan overleve flere tiår i jorda. 

Status

PCN er en regulert skadegjører som er forbudt å spre.

Skadegjøreren er påvist på mange eiendommer i Norge, men i varierende grad i ulike deler av landet.

PCN-register

Om planteskadegjøreren

Det finnes to arter i Norge; gul PCN (Globodera rostochiensis) og hvit PCN (Globodera pallida). PCN kan medføre betydelig avlingstap i potet.

Smittestoffet er egg som befinner seg inne i cystene. Hver cyste kan inneholde flere hundre egg.

Smitte kan spres med poteter og jord. Å bruke settepoteter som ikke er sertifiserte, innebærer risiko for å spre PCN. PCN kan også spres med f.eks. ferdigplen og ved flytting av jord i forbindelse med anleggsarbeid. Maskiner og utstyr med jord på og planter som har vokst med røttene sine i jord med PCN, kan også spre smitte. Det samme gjelder overflatevann etter flom.

Status regelverk

I forskrift om plantehelse er PCN listet i vedlegg 1 om planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge. For å unngå introduksjon og spredning av PCN, er det krav i vedlegg 4A om import av visse planter og andre smittebærende emner og 4B om innenlands produksjon og omsetning av visse planter og andre smittebærende emner.

Symptomer

De første tegn til infeksjon er dårlig utvikling hos potetplantene med sen risdekking. De angrepne plantene gulner nedenfra og visner lett ved tørke. Angrepet er synlig som runde eller ovale flekker i åkeren. Når angrepet er synlig på denne måten er nematodetallet (smittenivået) i jorda høyt og smitten har sannsynligvis vært til stede i lengre tid. Sterk ugrasvekst kan vise at misveksten ikke skyldes næringsmangel i jorda. For sikker diagnose på angrep av PCN kan man tidligst fem uker etter setting dra opp angrepne planter og se nematodene som hvite eller gule kuler på røttene. PCN-angrepet gjør at planten reagerer med økt og sterkt forgrenet rotutvikling. Dessuten er knollene mindre enn normalt.

Skaden øker sterkt når potet dyrkes på samme felt år etter år, og nematodeangrepet vil til slutt medføre total misvekst. Det er i dag klart at kontinuerlig dyrkning av mottakelige sorter på felt med Globodera rostochiensis (Ro1) med høyt smittenivå lett kan resultere i et gjennomsnittlig avlingstap som overstiger 50 prosent.

Kilde: Potetcystenematoder (plantevernleksikonet.no)

Bekjempelse

Det finnes ingen enkel og effektiv måte å utrydde PCN på. Bekjempelse vil normalt innebære flere tiltak som kan redusere skadende og hindre spredning. Den norske potetbransjen har laget en egen bransjestandard for å bekjempe og hindre spredning av PCN.

Det er forbudt å spre PCN.