Risikovurdering

Spredning av farlige planteskadegjørere fra mottaksvirksomheter

Farlige plantesykdommer og skadedyr kan spres med organisk avfall eller vann fra bedrifter som pakker norskproduserte og importerte poteter og grønnsaker. 

 

 

Publisert
Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Offentliggjort