Risikovurdering

Komposterings- og biogassanlegg: Vurdering av plantehelse og fremmede arter

I en risikovurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) med at de fleste planteskadegjørere ikke vil kunne etablere seg i nye områder via kompost og biorest. Det er likevel en risiko knyttet til enkelte hardføre planteskadegjørere.

Publisert
Hva ble undersøkt?

VKM har vurdert behandlingsmetoder for organisk avfall i komposterings- og biogassanlegg og i hvilken grad disse bidrar til å hindre spredning og etablering av planteskadegjørere og fremmede organismer. De har også vurdert valideringsmetodikk for nye behandlingsmetoder og sett på mulige risikoreduserende tiltak.

Hva er vurderingen?
  • Med noen få unntak, er det ingen grunn til å anta at planteskadegjørere og fremmede organismer kan etablere seg i nye områder via behandling av organisk avfall i komposterings- og biogassanlegg.
  • Enkelte hardføre planteskadegjørere og fremmede arter kan etablere seg etter spredning med kompost og biorest. Spredning av følgende skadegjørere vurderes til å kunne ha særlig store økonomiske og/eller praktiske konsekvenser: løkhvitråde, potetkreft, potetcystenematoder, rotgallenematoder og parkslirekne.
  • VKM vurderer at hageavfall og avfall som inneholder potet og løk har en større risiko.
  • Storrankekompostering vurderes som mindre sikker metode enn behandlinger hvor man har et hygieniseringstrinn som sikrer minst 70 ○C i 1 time i materiale med en maks partikkelstørrelse 12 mm. Men enkelte planteskadegjørere som kan finnes i organisk avfall, krever behandlingstemperaturer over 70◦C for å sikre at de ikke spres og etablerer seg videre.
  • Salmonella Senftenberg, Enterococcus faecalis og Ascaris suum er blitt brukt for å validere hygieniseringsprosesser i forhold til dyre- og humanpatogener. VKM vurderer at disse ikke gir sikkerhet for at kompost og biorest er fri for planteskadegjørere.Mattilsynet vil diskutere konklusjonene i rapporten med aktuelle næringer og fagmiljø. Vi vil også vurdere om rapporten bør ha konsekvenser for regelverket.
Hvem utførte oppdraget?

VKM, på oppdrag fra Mattilsynet.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet vil diskutere konklusjonene i rapporten med aktuelle næringer og fagmiljø. Vi vil også vurdere om rapporten bør ha konsekvenser for regelverket.

Offentliggjort