Mattilsynets hovedprioriteringer innen landdyr i 2024

Dette er hovedmålene for det risikobaserte tilsynet med hold av dyr i 2024. I tillegg til disse, vil Mattilsynet, som vanlig, ivareta løpende oppgaver, blant annet hendelser, prøvetaking, søknadsbehandlinger og oppfølging av bekymringsmelding.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Identifikasjon og registrering av storfe, sau og geit 
  2. Forebygging og kontroll av skrapesjuke
  3. Kommersielle fjørfe- og svinehold har smitteforebyggende tiltak 
  4. Dyreholder som har verpehøns skal ikke ha flere høner i huset enn det dyrevelferdsregelverket tillater.
  5. Dyreholder gir svin godt tilsyn og stell 

Mattilsynet skal til enhver tid prioritere ressursene sine der sannsynligheten for regelbrudd og konsekvensene av disse er størst. Med dette som utgangspunkt velger Mattilsynet hvert år ut noen områder som blir prioritert både i veiledningsarbeid og utøvende tilsyn.