Krav til merking av ferdigpakket mat

Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket med visse obligatoriske opplysninger.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Dette er de obligatoriske opplysningene på ferdigpakket mat
  2. Må man oppgi en postadresse for den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket?
  3. Unntak fra kravene
  4. Språk i merkingen 
  5. Merkingens utførelse og plassering
  6. Nettsalg/fjernsalg
  7. Frivillig merking

Kravene gjelder minste salgsenhet til forbruker. I merkingen skal dere blant annet informere om hva matvaren inneholder og næringsinnholdet. Det gjør det lettere for forbrukerne å sammenligne matvarer og ta velbegrunnede valg. 

Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbrukerne. Emballasjen og det som står på den, må sees på som en helhet, særlig ved vurdering av villedning. Selve emballasjen, teksten og bilder eller symboler som er brukt, medvirker til at forbrukerne danner seg et inntrykk av matvaren. Også opplysninger på nettsider, i annonser og reklame, skal være i tråd med regelverket.